- Διαφήμιση -

Μάχη των Οχυρών: Εορτασμός της 83η επετείου σε ιστορικά οχυρά του Στρατού

Την Κυρια­κή 7 Απρι­λί­ου 2024, εορ­τά­σθη­κε στα οχυ­ρά «ΛΙΣΣΕ», «ΡΟΥΠΕΛ», «ΝΥΜΦΑΙΑΣ», «ΟΧΥΡΟ» (ΙΣΤΙΜΠΕΗ) και «ΕΧΙΝΟΣ», η 83η επέ­τειος από την Μάχη των Οχυ­ρών, η οποία διε­ξή­χθη από τις 06 έως τις 09 Απρι­λί­ου του 1941, όπως ανα­φέ­ρει η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Στρατού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.