- Διαφήμιση -

Ασυνήθιστο θέαμα: Φώκια κολυμπούσε στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Μπρο­στά σε ένα ασυ­νή­θι­στο θέα­μα βρέ­θη­καν περι­πα­τη­τές στη Νέα Παρα­λία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όταν είδαν στην απο­βά­θρα να λιά­ζε­ται μια φώκια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.