- Διαφήμιση -

Πότε χτυπάει το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία – Τι ισχύει για τις εξετάσεις

Την ερχό­με­νη Παρα­σκευή 17 Μαΐ­ου 2024 θα ακου­στεί για τελευ­ταία φορά το κου­δού­νι στα λύκεια της χώρας, καθώς η ημέ­ρα αυτή έχει ορι­στεί ως η τελευ­ταία ημέ­ρα μαθη­μά­των, ενώ για τα γυμνά­σια θα είναι στις 29 Μαΐου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.