- Διαφήμιση -

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Με άρτια οργάνωση, εκπληκτικός χώρος. Δεν αξίζει απλά, επιβάλλεται να το επισκεφτείτε!

Το Βυζα­ντι­νό Μου­σείο Βέροιας βρί­σκε­ται στην περιο­χή Κυριώ­τισ­σα της Βέροιας, μία δια­τη­ρη­τέα συνοι­κία μέσα στην πόλη. Στε­γά­ζε­ται στο Μύλο του Μάρ­κου, ένα βιο­μη­χα­νι­κό κτί­ριο των αρχών του αιώ­να, πρό­σφα­τα ανακαινισμένο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.