- Διαφήμιση -

Νεκρή εντοπίστηκε η Γαλλίδα τουρίστρια Βιολέτ Γκιγκανό

Βρέθηκε σε χαράδρα

Σε από­στα­ση 5 χιλιο­μέ­τρων από το Ελα­φο­νή­σι, σύμ­φω­να με την ΕΡΤ εντο­πί­στη­κε νεκρή, η Γαλ­λί­δα του­ρί­στρια Βιο­λέτ Γκιγκανό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.