- Διαφήμιση -

Λίμνη Κουρνά: Προορισμός-παραμύθι λίγα χιλιόμετρα από τα Χανιά

Η λίμνη του Κουρ­νά είναι η μεγα­λύ­τε­ρη φυσι­κή λίμνη στην Κρή­τη και βρί­σκε­ται μέσα σε ένα μαγευ­τι­κό τοπίο, ανά­με­σα στις δυτι­κές πλα­γιές των Λευ­κών Ορέ­ων και την εύφο­ρη πεδιά­δα της Γεωργιούπολης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.