- Διαφήμιση -

Σπιναλόγκα: «Το νησί της σιωπής και του πόνου» συναγωνίζεται σήμερα σε δημοτικότητα την Κνωσό

Για μισό αιώ­να περί­που, λει­τούρ­γη­σε ως λεπρο­κο­μείο. Άνθρω­ποι από την Κρή­τη, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλά­δας που έπα­σχαν από λέπρα, στέλ­νο­νταν στην Σπιναλόγκα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.