- Διαφήμιση -

Σίδνεϊ: Έκθεση και ομιλία για τους Έλληνες της Τασκένδης

Έκθε­ση με φωτο­γρα­φί­ες από την ζωή και την δρά­ση των Ελλή­νων της Τασκέν­δης παρου­σιά­ζε­ται από σήμε­ρα, Τρί­τη, έως την Κυρια­κή 19 Μαΐ­ου σε γκα­λε­ρί του Σίδνεϊ, στο πλαί­σιο του 42ου Ελλη­νι­κού Φεστι­βάλ της πόλης που διορ­γα­νώ­νει η Ελλη­νι­κή Ορθό­δο­ξη Κοι­νό­τη­τα της Νέας Νότιας Ουαλίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.