- Διαφήμιση -

Το χωριό-εμπειρία ζωής στο Λασίθι Κρήτης

Στον δρό­μο που ενώ­νει την Ιερά­πε­τρα με τη Σητεία, σε ύψω­μα πάνω από τον Μακρύ­για­λο Λασι­θί­ου, τα πετρό­χτι­στα σπι­τά­κια του Άσπρου Ποτα­μού μάς δελε­ά­ζουν να κοι­μη­θού­με χωρίς ρεύ­μα, να αφου­γκρα­στού­με τους ήχους της φύσης και να ανα­κα­λύ­ψου­με την ευτυ­χία στα πιο απλά πράγ­μα­τα. Η δια­μο­νή εδώ δεν είναι απλώς δια­φο­ρε­τι­κή, είναι εμπει­ρία ζωής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.