- Διαφήμιση -

Αγία Φωτεινή — Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα

Η πιο παράξενη εκκλησία ίσως σε ολόκληρο τον κόσμο

Δυτι­κά στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Αρχαί­ας Μαντι­νεί­ας, και 15 χλμ από την Τρί­πο­λη, στην Κάψια Αρκα­δί­ας βρί­σκε­ται ο Ιερός Ναός της Αγί­ας Φωτεινής.

Ανή­κει στο Μαντι­νεια­κό Σύν­δε­σμο. Η θεμε­λί­ω­σή του έγι­νε το έτος 1969 και τα εγκαί­νια το 1978, από τον τότε Μητρο­πο­λί­τη Κυρό Θεό­κλη­το το Β’ Φιλιπ­παίο. Το αρχι­τε­κτο­νι­κό αυτό τόλ­μη­μα ανή­κει στον αρχι­τέ­κτο­να και αγιο­γρά­φο Κώστα Παπα­θε­ο­δώ­ρου, μαθη­τή του διά­ση­μου αρχι­τέ­κτο­να Δημή­τρη Πικιώνη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.