- Διαφήμιση -

Νέα καθυστέρηση στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

Την Τρίτη (12/10) τελικά η κλήρωση

Τη νέα ανα­βο­λή της κλή­ρω­σης της Γ’ Εθνι­κής απο­φά­σι­σε η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της ΕΠΟ, καθώς υπάρ­χουν ακό­μα εκκρε­μό­τη­τες στη Super League 2, που επη­ρε­ά­ζουν μοι­ραία και την τρί­τη τη τάξει εθνι­κή κατηγορία.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.