- Διαφήμιση -

Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κορινθία

Μια τοποθεσία βγαλμένη από τα παραμύθια

Τα Λου­τρά της Ωραί­ας Ελέ­νης, είναι ένα γρα­φι­κό παρα­θα­λάσ­σιο χωριό με πεντα­κά­θα­ρα και κατα­γά­λα­να νερά, γνω­στό για τα ιαμα­τι­κά λου­τρά του, ιδα­νι­κά για αρθρί­τι­δα και ρευ­μα­τι­σμούς. Εκεί ο μύθος λέει ότι έκα­νε τα μπά­νια της η βασί­λισ­σα της Σπάρ­της, η Ωραία Ελέ­νη, σύζυ­γος του Μενε­λά­ου και αφορ­μή του Τρω­ι­κού Πολέ­μου, εξ’ ου και το όνο­μα του χωριού.

Το χωριό βρί­σκε­ται 9 χλμ νότια από τον Ισθμό της Κορίν­θου και απέ­χει 83 χλμ από την Αθή­να (περί­που 1 ώρα) μέσω της Οδού Κορίνθου-Επιδαύρου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.