- Διαφήμιση -

Φαράγγι Νηλέα — Εύβοια

Μια διαδρομή εκπληκτική για όσους αγαπάνε τις εξορμήσεις

Στην βορειο­α­να­το­λι­κή Εύβοια, ανά­με­σα στα χωριά Κερα­μεία και Αγία Άννα, βρί­σκε­ται το φαράγ­γι του Νηλέα ή αλλιώς, ο « Αρά­πης» ή φαράγ­γι της Μπου­λο­βί­ναι­νας. Ο Νηλέ­ας είναι ο ποτα­μός που δια­σχί­ζει το φαράγ­γι ενώ η ονο­μα­σία « Αρά­πης» προ­κύ­πτει από το μαύ­ρο χρώ­μα των περισ­σό­τε­ρων κοι­τών του ποτα­μού. Το φαράγ­γι έχει μήκος 10 χιλιόμετρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.