- Διαφήμιση -

Μια ιδιωτική παραλία για σένα στο Δερβένι

Δεν θα ‘ταν ωραίο να άνοι­γες τα παρά­θυ­ρα και τις πόρ­τες σου και να είχες το κύμα να σκά­ει μπρο­στά στα πόδια σου; Όχι, δεν χρειά­ζε­ται να ζεις σε κάποια υπερ­πο­λυ­τε­λή mansion στο Μαλι­μπού. Χρειά­ζε­ται να ζεις στη σωστή περιο­χή. Στο Δερ­βέ­νι Κοριν­θί­ας, για παρά­δειγ­μα, κάθε σπί­τι έχει κι από μία ιδιω­τι­κή παραλία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.