- Διαφήμιση -

Για 7η χρονιά το επιτυχημένο τουρνουά γκολφ

3-5 Σεπτεμβρίου 2021, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία

Η δια­κε­κρι­μέ­νη με Gold βρα­βείο, καλύ­τε­ρη διορ­γά­νω­ση γκολφ στην Ελλά­δα και την Κύπρο, όπως ανα­δεί­χτη­κε στα Sports Marketing Awards 2020, ανα­μέ­νε­ται να συγκε­ντρώ­σει περισ­σό­τε­ρα από 80 ανώ­τα­τα στε­λέ­χη της ναυ­τι­λί­ας που θα σχη­μα­τί­σουν 20 ομά­δες, των τεσ­σά­ρων ατό­μων. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες θα δια­γω­νι­στούν σε ομα­δι­κό επί­πε­δο, σε έναν αγώ­να shotgun scramble που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 4 Σεπτεμ­βρί­ου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.