- Διαφήμιση -

Βυτίνα Αρκαδίας: Περπατώντας στο “δρόμο της αγάπης”

Ψάχνεις ένα ρομα­ντι­κό μέρος για να κάνεις πρό­τα­ση γάμου στην αγα­πη­μέ­νη σου, να ανταλ­λά­ξεις όρκους αιώ­νιας αγά­πης ή απλά να περά­σεις με το άλλο σου μισό ένα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο του χειμώνα;

Υπάρ­χει ένα δρό­μος στην όμορ­φη Βυτί­να Αρκα­δί­ας, όπου είναι τόσο παρα­μυ­θέ­νιος, σαν αυτούς που χαζεύ­ου­με στο Instagram και ευχό­μα­στε να ήμα­σταν εκεί.

Το μονο­πά­τι αυτό ονο­μά­ζε­ται «δρό­μος της αγά­πης» και είναι ουσια­στι­κά μία υπέ­ρο­χη δια­δρο­μή ανά­με­σα σε αρω­μα­τι­κά σφεν­δά­μια και πλατάνια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.