- Διαφήμιση -

Λιχαδονήσια — Τα κατάφυτα νησάκια στο απέραντο γαλάζιο

Ποτέ άλλοτε ένας παράδεισος δεν ήταν τόσο κοντά

Οι Λιχά­δες ή Λιχα­δο­νή­σια είναι συστά­δα 7 μικρών νησί­δων στα βορειο­δυ­τι­κά της Εύβοιας μετα­ξύ του Μαλια­κού και του Βόρειου Ευβοϊ­κού κόλ­που. Βρί­σκο­νται μετα­ξύ του οικι­σμού της Λιχά­δας από την πλευ­ρά της Εύβοιας, και των Καμέ­νων Βούρ­λων από την πλευ­ρά της Φθιώ­τι­δας. Σήμε­ρα αυτά τα νησά­κια απο­τε­λούν ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό για μονο­ή­με­ρες θαλάσ­σιες εκδρο­μές και εξε­ρευ­νή­σεις και είναι σχε­δόν πάντα γεμά­τα με κόσμο που απο­λαμ­βά­νει τα πεντα­κά­θα­ρα νερά και το απί­στευ­της ομορ­φιάς τοπίο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.