- Διαφήμιση -

Παραλία Χιλιαδού — Το ορμητήριο των πειρατών

Πανέμορφη και μαγευτική

Η Χιλια­δού είναι μια απλω­τή παρα­λία με άμμο και βότσα­λα κάθε μεγέ­θους που συν­δέ­ε­ται με τους πρό­πο­δες του βου­νού Δίρφη.

Διά­φο­ρα βρά­χια είναι σπαρ­μέ­να μέσα και έξω από τη θάλασ­σα, χωρί­ζο­ντας την ακτή σε μικρό­τε­ρες παραλίες.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.