- Διαφήμιση -

Κωνσταντινούπολη: Τελετή για την Αγιοποίηση του Όσιου Βησσαρίωνος

Μεγά­λη ημέ­ρα σήμε­ρα για την Ορθο­δο­ξία και τον νομό Φθιώ­τι­δας καθώς υπο­γρά­φε­ται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη η Αγιο­κα­τά­τα­ξη του Οσί­ου Βησ­σα­ρί­ω­νος του Αγα­θω­νί­τη, υπό την παρου­σία του Πανα­γιώ­τα­του Οικου­με­νι­κού Πατριάρ­χη Βαρ­θο­λο­μαί­ου και τα μέλη της Αγί­ας και Ιεράς Συνό­δου του Οικου­με­νι­κού Πατριαρ­χεί­ου της Συνο­δι­κής Πράξεως.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.