- Διαφήμιση -

Αράχωβα: Θα γίνει εκταφή για νέα εξέταση του χάσκι – Στην Ασφάλεια ξανά ο ιδιοκτήτης

Η κτη­νια­τρι­κή έκθε­ση δεν ρίχνει φως στην υπό­θε­ση και δεν βοη­θά την αστυ­νο­μι­κή έρευ­να. Για αυτό κλι­μά­κιο της Ασφά­λειας Αττι­κής πήγε στην Αρά­χω­βα και ζήτη­σε την εκτα­φή του σκύλου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.