- Διαφήμιση -

Τραγωδία τα ξημερώματα στη Λαμία

24χρονος θύμα τροχαίου

Ξημε­ρώ­μα­τα Πέμ­πτης ένα τρα­γι­κό συμ­βάν σημά­δε­ψε την επι­και­ρό­τη­τα της πόλης. Ενας 24χρονος επι­βαί­νο­ντας σε μηχα­νά­κι συγκρού­στη­κε σοβα­ρά με Ι.Χ στη συμ­βο­λή των οδών λεω­σθέ­νους με Παπα­κυ­ρια­ζή.   Οι δια­σώ­στες του ΕΚΑΒ που έφτα­σαν άμε­σα στο σημείο  μετέ­φε­ραν το νεα­ρό στο νοσο­κο­μείο Λαμί­ας. Το κρά­νος που φορού­σε δεν κατά­φε­ρα να του σώσει τη ζωή.

Προ­α­νά­κρι­ση για τα ακρι­βή αιτία του τρο­χαί­ου δυστυ­χή­μα­τος διε­νερ­γεί η τρο­χαία Λαμίας

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.