- Διαφήμιση -

Αγρότες Λάρισας: Παραμένουν στο μπλόκο Πλατυκάμπου έως και τη Δευτέρα

Παρα­μέ­νουν στις θέσεις τους οι αγρό­τες στο μπλό­κο του Πλα­τυ­κά­μπου σύμ­φω­να με από­φα­ση που πάρ­θη­κε ομό­φω­να στη συνέ­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης (22/2)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.