- Διαφήμιση -

Χωρίς αεροπλάνα την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου — Απεργούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Στην 24ωρη απερ­γία που κήρυ­ξε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρ­τη 28 Φεβρουα­ρί­ου, ανα­κοί­νω­σαν πως θα συμ­με­τά­σχουν οι ελεγ­κτές ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας, γεγο­νός που θα οδη­γή­σει σε ακυ­ρώ­σεις πτήσεων..

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.