- Διαφήμιση -

Ληθαίος — Ο ποταμός της λήθης, με φόντο τη χρωματική παλέτα του φθινοπώρου

Ψηφίδες κίτρινου, πορτοκαλί και καφέ χρώματος συνθέτουν όμορφες εικόνες που απογειώνουν τους γήινους τόνους της εποχής αυτής και προαναγγέλλουν τον επερχόμενο χειμώνα

Ο Ληθαί­ος ποτα­μός, ο οποί­ος δια­σχί­ζει την πόλη, είναι παρα­πό­τα­μος του Πηνειού και ένα από τα τέσ­σε­ρα ποτά­μια των Τρικάλων.

Πηγά­ζει σε ύψος 500 μέτρων από τα Αντι­χά­σια όρη κι έπει­τα από πορεία 36 χιλιο­μέ­τρων εκβάλ­λει στον Πηνειό, λίγο έξω από την πόλη των Τρικάλων.

Έχει μεγά­λη ιστο­ρία και κατά τον Στρά­βω­να, κοντά στον ποτα­μό γεν­νή­θη­κε ο Ασκλη­πιός, ο θεός της Ιατρι­κής. Στην όχθη του υπάρ­χει άγαλ­μα του Ασκλη­πιού, φιλο­τε­χνη­μέ­νο από τον γλύ­πτη Θεό­δω­ρο Βασιλόπουλο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.