- Διαφήμιση -

Λεμονάκια: Η παραλία της Σάμου που θα σας εντυπωσιάσει

Απέ­χει μόλις δύο χιλιό­με­τρα από το Κοκ­κά­ρι και 12 από τη Σάμο (Βαθύ) λίγο πριν την Τσα­μα­δού. Το χρώ­μα των νερών της είναι κατα­πλη­κτι­κό! Θυμί­ζει την «Γαλά­ζια λίμνη» με τις πρά­σι­νες και γαλά­ζιες απο­χρώ­σεις  των κατα­κά­θα­ρων, διά­φα­νων και δρο­σε­ρών νερών της. Εξω­τε­ρι­κά η  παρα­λία Λεμο­νά­κια έχει όμορ­φο βότσα­λο και ο βυθός της είναι καθα­ρός με βότσαλο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.