- Διαφήμιση -

Black Friday: «Ζεσταίνεται» η αγορά – Ξεκίνησαν οι προσφορές

Ξεκί­νη­σαν δει­λά οι πρώ­τες προ­σφο­ρές ενό­ψει του Black Friday, με πολ­λές επι­χει­ρή­σεις να έχουν ποσο­στά έκπτω­σης έως και 50%, είπε στην ΕΡΤ αντι­πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών Μάκης Σαββίδης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.