- Διαφήμιση -

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myθέρμανση — Πώς θα κάνετε αίτηση

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα myθέρ­μαν­ση για τις αιτή­σεις των δικαιού­χων για το επί­δο­μα θέρ­μαν­σης, το οποίο φέτος θα κυμαν­θεί από 100 έως 800 ευρώ, με διευ­ρυ­μέ­να εισο­δη­μα­τι­κά κριτήρια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.