- Διαφήμιση -

«Κοινωνικές κατοικίες» από ιδιώτες σε οικόπεδα του δημοσίου – Θα διατίθενται σε νέους με χαμηλό ενοίκιο

Η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για την ενερ­γο­ποί­η­ση ενός ακό­μη «εργα­λεί­ου» για τη δημιουρ­γία κατοι­κιών με προ­σι­τό ενοί­κιο για τους δικαιού­χους έχει ξεκινήσει…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.