- Διαφήμιση -

Σπανάκης: Πλέον, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν θα έχουν παρακράτηση από τη σύνταξή τους

Πλέ­ον, οι συντα­ξιού­χοι που επι­θυ­μούν να εργα­στούν δεν θα έχουν παρα­κρά­τη­ση από τη σύντα­ξή τους, δήλω­σε ο υφυ­πουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, Βασί­λης Σπανάκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.