- Διαφήμιση -

Πανελλήνιες 2024: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Τους συντε­λε­στές Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (ΕΒΕ) ανα­κοί­νω­σε την Τετάρ­τη (6/12) το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας για τη συμ­με­το­χή των υπο­ψη­φί­ων στις Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις του 2024 και την εισα­γω­γή τους στην τρι­το­βάθ­μια εκπαίδευση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.