- Διαφήμιση -

«Τουρισμός για όλους 2024»: Έγινε η κλήρωση — Μάθετε τα αποτελέσματα

Το πρωί της Παρα­σκευ­ής 26/4 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η κλή­ρω­ση για το πρό­γραμ­μα «Του­ρι­σμός για όλους 2024»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.