- Διαφήμιση -

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Μιχαλακόπουλος

Σε ηλι­κία 85 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Γιώρ­γος Μιχα­λα­κό­που­λος, αφή­νο­ντας πίσω μια μακρά και καλ­λι­τε­χνι­κά κατα­ξιω­μέ­νη πορεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.