- Διαφήμιση -

Δώρα Γκουντούρα: Ασημένιο μετάλλιο στη σπάθη στο παγκόσμιο κύπελλο της Τιφλίδας

Η Δώρα Γκουντούρα ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο το 2022!

Η Ελλη­νί­δα ξιφο­μά­χος που συμ­με­τεί­χε στους Ολυ­μπια­κούς αγώ­νες του Τόκιο έφτα­σε στον τελι­κό απο­κλεί­ο­ντας κατά σει­ρά τις Αγιά­κα Μου­κάε (Ιαπω­νία) 15–9, Ζου­ζά­να Τσέι­λαρ (Πολω­νία) 15–12, Ελί­ζα Παζά­ρο (Ιτα­λία) 15–9 και στα προη­μι­τε­λι­κά την Ρωσί­δα, Σβε­τλά­να Σεβέ­λε­βα με 15–13, ενώ στον ημι­τε­λι­κό υπέ­τα­ξε τη Ρωσί­δα, Γιά­να Εγκο­ριάν με 15–14.

Στον τελι­κό ηττή­θη­κε με 15–12 από τη Γαλ­λί­δα Καρο­λίν Κερολί.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.