- Διαφήμιση -

Eurobasket 2022: Ελλάδα – Ιταλία 85–81

Το απόλυτο 2 στα 2!!!

Η «γαλα­νό­λευ­κη» προη­γή­θη­κε με 9–5 με εύστο­χο τρί­πο­ντο του Ντόρ­σεϊ και με 12–7 με νέο καλά­θι τριών πόντων του Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο. Η ομά­δα του Δημή­τρη Ιτού­δη είχε βρει ρυθ­μό στην άμυ­να και προη­γή­θη­κε με 16–7 με νέο εύστο­χο τρί­πο­ντο του Ντόρσεϊ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.