- Διαφήμιση -

Eurobasket 2022: Ελλάδα – Τσεχία 94–88. Στους «8» η Εθνική μας

Η Τσε­χία ήταν ο κακός δαί­μο­ντας της Εθνι­κής ομά­δας αφού τις είχε κάνει ζημιές τα προη­γού­με­να χρό­νια και έδει­χνε ικα­νή να την κάνει και τώρα, αλλά με τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να κάνει ένα μυθι­κό δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, η Ελλά­δα επι­κρά­τη­σε με 94–88 και προ­κρί­θη­κε στους «8» του Eurobasket, όπου θα αντι­με­τω­πί­σει τη Γερμανία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.