- Διαφήμιση -

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading: «Χρυσή» η κόρη του Νίκου Γκάλη

Στην κορυ­φή της Ευρώ­πης, για δεύ­τε­ρη δια­δο­χι­κή φορά, ανέ­βη­κε το Ελλη­νι­κό Αστέ­ρι στην κατη­γο­ρία Senior Jazz, στην οποία συμ­με­τέ­χει και η Στέλ­λα Γκά­λη, κόρη του θρύ­λου του ελλη­νι­κού μπάσκετ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.