- Διαφήμιση -

Γαλλία – Ελλάδα 1–0: Έπεσε μαχόμενη η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Παρίσι

Η Εθνι­κή μας ομά­δα στά­θη­κε καλά κόντρα στη Γαλ­λία, αλλά γονά­τι­σε (1–0) από πέναλ­τι του Εμπα­πέ ενώ έπαι­ξε με 10 από το 69’ λόγω απο­βο­λής του μοι­ραί­ου Μαυροπάνου.

Η Ελλά­δα μπή­κε καλά στο παι­χνί­δι και προ­σπά­θη­σε να κρα­τή­σει την μπά­λα στα πρώ­τα λεπτά, αλλά μετά το 5λεπτο…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.