- Διαφήμιση -

Ολυμπιακός: Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Μαρσέλο στην Ελλάδα

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο πρώ­ην αρχη­γός της Ρεάλ Μαδρί­της ανα­μέ­νε­ται να έρθει στη χώρα μας στην αρχή της ερχό­με­νης εβδο­μά­δας και κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα τη Δευ­τέ­ρα (5/9).

Στις τάξεις των φίλων των «ερυ­θρο­λεύ­κων» επι­κρα­τεί ντε­λί­ριο ενθου­σια­σμού κι ανα­μέ­νε­ται να κατα­κλή­σουν το αερο­δρό­μιο για να υπο­δε­χτούν τον Μαρ­σέ­λο με θερ­μό τρόπο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.