- Διαφήμιση -

Παραμονή Πρωτοχρονιάς άλλαξε χέρια ΠΑΕ της Super League 2

Άλλαξε σελίδα ιστορική ΠΑΕ της Super League 2 την τελευταία μέρα του 2021

Η ομά­δα που αλλά­ζει χέρια είναι ο Ολυ­μπια­κός Βόλου, καθώς επήλ­θε συμ­φω­νία με τον Βολιώ­τη ομο­γε­νή επι­χει­ρη­μα­τία Ιωάν­νη Ντα­ό­που­λο. Ο εν λόγω επι­χει­ρη­μα­τί­ας ήταν μέτο­χος και στην Καλα­μά­τα, από την οποία απο­χώ­ρη­σε για να ανα­λά­βει το πλειο­ψη­φι­κό πακέ­το των μετο­χών των «ερυ­θρό­λευ­κων».

Ο ξάδερ­φός του Δήμος Ντα­ό­που­λος είναι πρό­ε­δρος στην ΝΟΔΕ Μαγνη­σί­ας ‚ενώ ο ίδιος έχει κατα­σκευα­στι­κή εται­ρία με έδρα το Naperville στην πολι­τεία του Ιλινόις…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.