- Διαφήμιση -

Κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός παγκοσμίως η Ελλάδα — Το βραβείο από το Finnish travel Gala

Η χώρα μας κατέ­κτη­σε για πρώ­τη φορά το Βρα­βείο του Διε­θνούς Ταξι­διω­τι­κού Προ­ο­ρι­σμού (International Travel Destination of the Year 2023), στο Finnish travel Gala 2023, το οποίο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε (03/11/23)στο κέντρο εκδη­λώ­σε­ων Koskenranta Event Center του Ελσίνκι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.