- Διαφήμιση -

Σε πέντε ακόμη νησιά του Αιγαίου επεκτείνεται η βίζα express για Τούρκους τουρίστες

Σε πέντε ακό­μη ελλη­νι­κά νησιά επε­κτεί­νε­ται από σήμε­ρα 30 Απρι­λί­ου η ταχεία χορή­γη­ση θεώ­ρη­σης εισό­δου (visa express) για Τούρ­κους τουρίστες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.