- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Υπερδιπλάσιες διανυκτερεύσεις Τούρκων στα ξενοδοχεία της πόλης το 2023

Με υπερ­δι­πλα­σια­σμό των δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων από Τουρ­κία, παρά τις πολύ­ω­ρες ανα­μο­νές στο τελω­νείο των Κήπων και με πτώ­ση τόσο από τη ρωσι­κή, όσο και από την ισραη­λι­νή αγο­ρά, που επη­ρε­ά­ζο­νται από τις συρ­ρά­ξεις σε Ουκρα­νία και Μέση Ανα­το­λή, έκλει­σε το 2023 για τα ξενο­δο­χεία της Θεσσαλονίκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.