- Διαφήμιση -

Το κρυφό καταπράσινο νησί στη μέση του Κορινθιακού, που ήθελε να αγοράσει ο Ωνάσης

Με μόλις 2,5 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα, με μέγι­στο μήκος τα 3 χλμ., διεκ­δι­κεί επά­ξια τον τίτλο ενός από τα μικρό­τε­ρα κατοι­κη­μέ­να νησιά της χώρας…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.