- Διαφήμιση -

Πορτ Ουάσινγκτον: Σχολείο Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Αποφοίτηση

Με μια όμορ­φη τελε­τή απο­φοί­τη­σαν οι μαθη­τές  της 8ης Τάξης του σχο­λεί­ου της Κοι­νό­τη­τας Αρχαγ­γέ­λου Μιχα­ήλ, στο Πορτ Ουά­σιγ­κτον λαμ­βά­νο­ντας ευχές και  επαί­νους από τους εκπαι­δευ­τι­κούς τους.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Νέα Υόρ­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.