- Διαφήμιση -

9ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο: Ξεκινά την Τρίτη 4 Ιουλίου στις φυλακές νέων Αυλώνα

Πάνω από εβδο­μή­vτα παvε­πι­στη­μια­κoί, ερευ­vη­τές, δημoσι­oγρά­φoι, και καλ­λι­τέ­χνες θα δώσουν το παρόv στο ειδι­κό σωφρο­νι­στι­κό κατά­στη­μα νέων Αυλώ­vα, στο πλαί­σιο του Διε­θνούς Θερι­νού Πανε­πι­στη­μί­ου «Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα, Πολιτισμός.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.