- Διαφήμιση -

Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα” — Μονή Λαζαριστών

Το ΚΘΒΕ προτείνει φέτος το καλοκαίρι...

Νύχτα, ομί­χλη, ουί­σκι… Η Μαί­ρη, ο Τάϊ­ρον, ο Τζέϊ­μυ κι ο Έντμοντ… κι οι χαμέ­νες ελπί­δες τους, εγκι­βω­τι­σμέ­νες σαν κύμα­τα τα άπια­στα όνει­ρα μιας ζωής νοτί­ζουν το πρό­σω­πό τους. Κάτω απ’ τα ρούχα…

 

 

 

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.