- Διαφήμιση -

26 Ιουνίου – Διεθνής Ημέρα κατά της Χρήσης και Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών.

Δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι πάσχουν από δια­τα­ρα­χές χρή­σης ναρ­κω­τι­κών. Λιγό­τε­ρο από το ένα πέμ­πτο βρί­σκε­ται σε θεραπεία.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.