- Διαφήμιση -

ΑΔΕΔΥ: Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας, οι οποί­οι έχα­σαν τις περιου­σί­ες τους μετά το φονι­κό πέρα­σμα της κακο­και­ρί­ας Daniel, θα παρέ­χει σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­σή της, η ΑΔΕΔΥ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.