- Διαφήμιση -

Άγιο Φως: Σε λίγη ώρα φθάνει στην Ελλάδα — Πώς θα μεταφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα

Στις 19:30 το από­γευ­μα σήμε­ρα Μεγά­λο Σάβ­βα­το η άφι­ξη του Αγί­ου Φωτός στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» και στη συνέ­χεια που πραγ­μα­το­ποιεί η δια­νο­μή του σε όλη τη χώρα με ειδι­κές πτήσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.