- Διαφήμιση -

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια μέχρι τα μεσάνυχτα

Δεμέ­να ανα­μέ­νε­ται να μεί­νουν σήμε­ρα, Τετάρ­τη, τα πλοία στα λιμά­νια, καθώς η Πανελ­λή­νια Ναυ­τι­κή Ομο­σπον­δία προ­κή­ρυ­ξε 24ωρη απερ­γία με αφορ­μή τα γεγο­νό­τα που συνέ­βη­σαν στο πλοίο Blue Horizon και οδή­γη­σαν στο τρα­γι­κό θάνα­το του 36χρονου Αντώ­νη Καρ­γιώ­τη. Λόγω της απερ­γί­ας τα πλοία θα μεί­νουν δεμέ­να στα λιμά­νια μέχρι σήμε­ρα τα μεσάνυχτα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.